Zrenjanin- Klub vina iz Zrenjanina u saradnji sa Kulturnim centrom u utorak, 7. marta organizovao je tribinu – „Da li je organski uzgoj vinove loze moguć?“.Predavač je bio vlasnik organske vinarije „Plavinci“ Branislav Anđelić.

Branislav Anđelić je na tribini govorio o organskoj proizvodnji, o tzv. „prirodnim vinima“ i ekonomskoj isplativost uzgoja otpornih sorti na svom primeru, ali  su predstavljena  i svetska iskustva u gajenju standardnih sorti u organskom režimu. Posle predavanja i diskusije, učesnici su  degustirali organska vina vinarije „Plavinci“.

 

 

 

Organska proizvodnja vinogradarstva datira iz sedamdesetih godina prošlog veka. Osnovne principe i standarde postavili su proizvođači iz Nemačke, Švajcarske i Francuske. Danas je prisutna u skoro svim evropskim zemljama, a u Srbiji je na samom početku uzgajanja. U vinogradu Branislava Anđelića uzgaja se grožđe po po organskim principima.

Vinogradarstvo po principima organske proizvodnje podrazumeva proizvodnju zdravog grožđa bez upotrebe mineralnih gnojiva i sintetičkih pesticida u zaštiti  i zasniva  se na tome da  vinograd mora biti udaljen od industrijskih zagađivača, puteva i bašta sa klasičnom proizvodnjom.

 

U Srbiji je od 2010. godine do danas zasađeno samo  5 hektara za organsku proizvodnju vina, od organskih vina pravljenih u Srbiji samo je vinarija „Plavinci“ prisutna na tržištu. Karakteristika organskih vina je da imaju malo drugačiji ukus od vina koja se standardno prave, zato što se ne koriste nikakva hemijska sredstva u preradi grožđa i u preradi samog vina i samim tim dolazi do izražaja prirodni ukusi  koji inače nisu prisutni u industrijskom vinu-rekao je  Branislav Anđelić.

Pažnja se posvećuje svakom grozdu, svakoj flaši vina. Ručno se bere, cedi, flašira, etiketira. Trošimo i do dest puta više vremena po flaši. Ne jurimo za osvajanjem tržišta već za srcima malobrojnih koji znaju da cene pravu stvar kad je probaju- istakao je Anđelić.

Lokacije  vinarije „Plavinci“ na kojima se nalaze vinogradi:

Vinograd Plavici je na nagibu od 10%, okrenut jugoistoku, na apsolutnoj nadmosrkoj visini od 168m-178m, odnosno na oko 80m iznad nivoa Dunava. Udaljen je od Dunava oko 1km.

Vinograd Provalije su na oko 300m od Plavinaca, u pravcu Dunava, okrenuti jugoistoku, na nadmosrkoj visini od 142m-155m.

Vinograd Makino brdo je na nagibu od 6%, okrenut jug-jugoistok, na apsolutnoj nadmosrkoj visini od 183m-195m.

Vinarija  „Plavinci“  proizvodi tri različita vina: belo vino od domaće sorte Panonia, roze i crveno vino od  nemačke sorte Regent.

Panonia nakuplja oko 22% šećera pred berbu, uz do 8g/l kiselina, što daje visokokvalitetno, puno, skoro puterasto vino sa aromama Rizlinga rajnskog. Šira brzo oksidiše, zahteva sprečavanje kontakta sa kiseonikom od samog početka procesovanja, što otežava preradu.

Vino je veoma tamno, sa dosta tanina, sa ukusima višnje i kupine. Obično sadrži dosta alkohola, usled nakupljanja veoma mnogo šećera pre dostizanja pune zrelosti, pa kod berbe može da ima i 26% šećera. Zahteva odležavanje od najmanje dve godine.