Zrenjanin- Pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Grbić  prisustvovao je danas  radnom sastanku u Gradskoj kući sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem i saradnicima. Tema razgovora bila je povećanje energetske efikasnosti u javnim ustanovama.

-Zrenjanin je uvek pokazivao inicijativu što se tiče ulaganja, investicija i interesa samih građana. Danas smo spominjali nekoliko projekata o energetskih efikasnosti koji su interesantni za Zrenjanin. Pokrajinski sekreterijat će podržati grad Zrenjanin sa kvalitetnim projektima. Danas smo se dotakli budžeta grada Zrenjanina koji iznosi skoro 4 miliona dinara. Određeni troškovi odnose se na osnovno i srednje obrazovanje, predškolske ustanove, domove zdravlja koji  izuskuju dosta sredstava ne samo po pitanju radne snage nego pre svega  ono što je sfera sekretarijata za energetiku, samih troškova energenata, tako da ćemo u narednom periodu imati  konkurse na kojem će Grad Zrenjanin konkurisati. Nadam se da će projekat biti kvalitetan i da ćemo ispred pokrajisnkog sekretarijata moći da odvojimo sredstva za razvoj i aktivnosti vezane za energetsku efikasnost, jer u energetskoj efikasnosti postoje mnogo rezervi da se određene mere sprovedu i da se određeni troškovi Grada Zrenjanina umanje  i da se preusmerava na interesne sfere za građanstvo u vidu socijalne zaštite, obrazovanja itd. Pokrajinski sekretarijat  ima 20 miliona opredeljenih za primenu solarne energije za pripremu tople sanitarne vode- rekao je pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Grbić.

 

-Zahvaljujem se pokrajinskom sekretarijatu što se odazvao da danas bude moj gost i da razmenimo informacije i da vidimo u kom pravcu da mi planiramo ovu i narednu godinu. Kao što ste čuli, poseban nam je interes da rešimo problem grejanja u nekoliko škola, da to bude na kvalitetniji način, ali i da se uključe alternativni vidovi grejanja i sanitarnih voda u drugim institucijama. Mislim da ćemo napraviti veliki iskorak u tom pravcu i naravno, u tome očekujemo i pomoć Pokrajine – rekao je gradonačelnik Čedomir Janjić.