Zrenjanin- JKP „Vodovod i kanalizacija“ je odmah po prijemu obaveštenja od strane izvršioca usluge prečišćavanja pitke vode, a ujedno i investitora izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode, da su ispunjeni svi uslovi da se postrojenje spoji na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu započela pomenute radove.

-U petak smo završili radove na izgradnji potisnog voda fekalne kanalizacije od crpne stanice, koja se nalazi u krugu postrojenja, do priključnog šahta na gradsku kanalizacionu mrežu i postrojenje je na istu i priključeno. Paralelno sa ovim radovima sprovedene su i pripremne radnje za povezivanje postrojenja na gradsku vodovodnu mrežu. U pitanju su dva priključka, jedan za dovod sirove vode u postrojenje, a drugi za dotok prečišćene vode iz postrojenja u gradsku vodovodnu mrežu-rekao je Siniša Gajin rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

  

Pošto se priključenje postrojenja vrši na magistralnom vodu vodovodne mreže koji vodom snabdeva grad, dok smo čekali obaveštenje od strane investitora za započinjanje radova intenzivno smo radili na tehničkom rešenju koje će omogućiti da za vreme trajanja radova ne dođe do prekida vodosnabdevanja. Rešenje je pronađeno i sem u slučaju neplaniranih dešavanja, koja su moguća dok se izvode radovi na magistralnom vodu koji je pod velikim pritiskom, u nedelji pred nama dok budu trajali ovi složeni radovi neće doći do prekida vodosnabdevanja, a jedino je moguće da dođe do manjeg pada pritiska u mreži.

Završetkom radova na priključenju postrojenja za prečišćavanje vode na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, JKP „Vodovod i kanalizacija“ završilo je sa svim obavezama prema investitoru postrojenja, a biće i stvoreni uslovi za početak probnog rada postrojenja.
Kako je ranije najavljeno od strane investitora u toku probnog rada postrojenja prečišćena voda će biti puštena u gradsku vodovodnu mrežu i već nakon par sati od početka probnog rada biće vidno poboljšan kvalitet vode u mreži. Uhodavanje rada mašina i potpuno podešavanje parametara kvaliteta vode u skladu sa propisiva koje je definisala Republika Srbija, a koji su znatno strožiji od onih koji su na snazi u zemljama Evropske unije, uslediće nakon tridesetak dana od početka probnog rada postrojenja- istakao je  Gajin.