Zrenjanin- Od marta meseca ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ vrše plansko ispiranje vodovodne mreže i u gradu i u naseljenim mestima, i ta praksa će se nastaviti do novembra meseca, odnosno dok vremenske prilike budu povoljne. Do sada je završeno prvo ispiranje mreže u ulicama i naseljima u mesnim zajednicama Dositej Obradović, Berbersko – Bolnica, Zeleno polje, Dolja – Crni šor, Sava Kovačević, a do kraja nedelje završiće se ispiranje mreže u ulicama na Gradnulici i Šumici čime će se kompletirati prvo ispiranje mreže i u ovim mesnim zajednicama.

Pored planskog ispiranja mreže, sprovodi se i ispiranje po prijavi korisnika. Ispiranjem vodovodne mreže nakon svake veće havarije izbacuju se mehaničke nečistoće iz mreže, a redovnim ispiranjem održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode. Ukoliko korisnici uoče neke promene u karakteristikama vode to mogu prijaviti putem telefona dispečerske službe 023/534-097 i besplatne korisničke info linije 0800 /024-023 i naše ekipe će izvršiti ispiranje mreže na prijavljenoj lokaciji.

U proteklom vremenskom periodu naše preduzeće uložilo je značajne napore i materijalna sredstva u održavanje i revitalizaciju hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže pa je njihov broj, u odnosu na period od pre godinu dana, skoro udvostručen i trenutno raspolažemo sa oko 230 pojedinačnih hidranata i 40 hidranata u sklopu crpnih stanica.

U jednom periodu izgradnje grada hidranti nisu unošeni u planove pa se za veliki broj istih ne zna tačna lokacija i iz tog razloga pozivamo građane da ukoliko, u blizini svojih objekata i na drugim javnim površinama, uoče hidrante da o tome obaveste naše preduzeće na već pomenute brojeve telefona da bi ih revitalizovali i stavili u funkciju.

Na taj način povećava se mogućnost još kvalitetnijeg ispiranja mreže ali i ukupna bezbednost jer se hidranti koriste i za gašenje požara.

Ovom prilikom se zahvaljujemo građanima koji su se odazvali prošlom apelu i prijavili uočene hidrante o kojima smo potom preuzeli brigu i stavili ih u funkciju.

Dnevni raspored ispiranja mreže mogu se pronaći svakog radnog dana na sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“ www.vikzr.rs i na fejsbuk stranici preduzeća.