Sport- U konferencijskoj Sali hotela „Srbija“ u Beogradu, u periodu od 11. do 14. maja 2017. održan je prvi seminar Evropske akademije za edukaciju kroz sprort i multikultularnu razmenu (European Education Trough Inter Cultural Studies and Sport Academy). Održano je 48 časova teoretske i praktične nastave, a predavači su bili:

 

–          Univerzitetski profesor dr Alina Krisan, Rumunija

–          Univerzitetski profesor dr Liviu Krisan, Rumunija

–          Univerzitetski profesor dr Vladimir Jorga, Srbija

–          Univerzitetski profesor dr Ilija Jorga, Srbija

–          Profesor Đovani Gordijani, Italija

 

Cilj ove ustanove, osnovane 1993. Godine u Briselu, je da uspostavi jasne standarde u nivou osposobljenosti sportskih stručnjaka u svim zemljama Evropske unije, kao i zemljama u procesu pridruživanja, kako bi sportski stručnjaci mogli nesmetano obavljati delatnost za koju su osposobljeni praktično bilo gde u Evropi.

Seminaru je prisustvovalo 50 sportskih stručnjaka iz Egipta, Grčke, Bugarske, Rumunije, Italije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Za svakog sportskog stručnjaka utvrđen je nivo formalnog i neformalnog obrazovanja, znanja i sposobnosti, što je provereno kroz teoriju i praksu, čime je svaki stručnjak prepoznat u određenom nivou Evropskog kvalifikacionog okvira (European Qualifications Framework).

 

Trener karate kluba „Banatski Cvet“ Goran Samolovac ovim putem stekao je zvanje Evropskog eksperta za karate 6. nivoa, što je veoma visoko zvanje imajući u vidu da EQF prepoznaje 8. nivo kao najviši mogući.