Zrenjanin- Ivan Dević, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, obratio se danas odbornicima Skupštine grada istakavši da se puštanje zrenjaninske fabrike vode u rad meri danima.

“Na žalost ili na sreću nekih, mi ćemo taj posao završiti, i u narednih nekoliko dana fabrika će biti puštena u rad” rekao je Dević na današnjoj, 9. sednici Skupštine grada.

Kako je objasnio, ona je već sada priključena na gradsku vodovodnu mrežu i rade se određene probe, a kada budu postignuti i zadovoljeni svi parametri, krenuće se u puštanje postrojenja u rad.

“Ugovorom je predviđeno, a tako i propisi nalažu, narednih petnaest dana od puštanja postrojenja u rad, ukoliko parametri koji se mere tri puta dnevno, pod punim opterećenjem, pokažu
zadovoljavajuće rezultate, u tom trenutku se smatra da je postrojenje ispunilo svoj cilj i zadovoljilo kriterijume” rekao je Dević.

On je napomenuo da je “sama fabrika vode, u smislu puštanja u rad i ispitivanja, sa preduzećem “Vodovod i kanalizacija” nema veze”, već da je za to nadležan investitor koji ulaže sredstva.

“Vodovod, odnosno Grad Zrenjanin za fabriku vode, po pitanju te investicije ne ulaže ni dinar” dodao je Ivan Dević.

Završetak radova na postrojenju za preradu pijaće vode, vrednom oko 8 miliona evra, najavljivan je u nekoliko navrata do sada, a voda za piće u Zrenjaninu, podsećamo, zabranjena je rešenjem sanitarnog inspektora 2004. godine zbog nedozvoljene količine arsena u njoj.

Dević se obratio odbornicima Skupštine grada povodom razmatranja tačke dnevnog reda kojom je usvojen Zaključak o prihvatanju Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za 2017. godinu.

Tim programom je, između ostalog, predviđena nabavka vodomera sa softverom i opremom za kontrolu i očitavanje potrošnje, odnosno zamena sadašnjih vodomera digitalnim.
“Završili smo javnu nabavku zamene vodomera, što je kompleksan posao, jer podrazumeva i softversku podršku i izgradnju mreže za praćenje tih vodomera, a vrednost javne nabavke je 100 miliona dinara. To je obim koji će moći da se uradi u gradu u narednih devet meseci”, objasnio je on i dodao da nabavka vodomera nema nikakve veze sa izgradnjom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje vode.

“U taj postupak se ušlo isključivo zbog smanjivanja troškova i on bi se realizovao i da nema fabrike vode. Procena je da će ovom zamenom vodomera i novim načinom praćenja utroška vode prihod javnog komunalnog preduzeća porasti najmanje za 20 procenata”, zaključio je direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”.

 

Izvor: zrenjanin.rs