Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada Zrenjanina zasedali su danas deveti put u ovom sazivu, sa predviđenim dnevnim redom od 54 tačke. Predsedavajući Skupštine, Oliver Mitrović, na početku sednice saopštio je da je član Gradskog veća Dragomir Radovanac podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga. Oko pola časa trajala je rasprava o Dnevnom redu, koji je usvojen nakon što je većinom glasova odbijeno nekoliko predloga za njegovu dopunu.

 

Skupština je danas imenovala i dva direktora u njenoj nadležnosti: za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin izabran je Zoran Protić, diplomirani inženjer tehnologije, dok je za direktora Javnog preduzeća “Gradska stambena agencija“ Zrenjanin, na period od četiri godine, imenovan dosadašnji vršilac dužnosti Radiša Dupljanović.

Radi usklađivanja sa propisima i zakonskim odredbama, Skupština je usvojila predloge Odluke o objavljivanju akata u “Službenom listu grada Zrenjanina“, Odluke o izmeni Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina, Odluke o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe, Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete.

Predlogom Odluke o izmenama Odluke o Zaštitniku građana grada Zrenjanina omogućeno je da Zaštitnik građana može imati dva zamenika, dok se Predlogom Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti izašlo u susret Centru za socijalni rad Zrenjanin, koji je zainteresovan za izgradnju javnog objekta socijalne zaštite – namenskog objekta prihvatilišta za smeštaj odraslih i starih lica u kriznim situacijama, beskućnika i prosjaka, na lokaciji MZ “Berbersko – bolnica”. Oba predloga Skupština je usvojila većinom glasova.

Usvojene su i odluke o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja javnih preduzeća “Rezervati prirode Zrenjanina”, “Turistički centar grada Zrenjanina” i “Radio Zrenjanin”. Podsećamo, prva dva javna preduzeća doživela su organizacionu transformaciju, dok je Radio Zrenjanin prestao s radom.

Skupština je donela i nekoliko odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina, na Zdravstvenu ustanovu “Apoteka Zrenjanin“ i mesne zajednice Botoš i Lazarevo, kao i Rešenje u vezi davanja saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za pribavljanje nepokretnosti u svojinu tog preduzeća. U pitanju je drugi deo upravne zgrade “Vodovoda i kanalizacije“ u Petefijevoj ulici, prostor u kom je do nedavno poslovala “Erste banka” i za kojim je potrebu istaklo zrenjaninsko komunalno preduzeće.

Deo današnjeg dnevnog reda činili su izveštaji o radu i finansijski izveštaji javnih ustanova i ustanova kulture za 2016. godinu, pa su tako većinom glasova odbornici usvojili izveštaje o radu Narodnog pozorišta “Toša Jovanović“, Kulturnog centra Zrenjanina, Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin“, Istorijskog arhiva Zrenjanin, Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2016. godinu i Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, finansijski izveštaj Predškolske ustanove Zrenjanin, Izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Zrenjanin, Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra u Zrenjaninu i Godišnji izveštaj Zaštitnika građana grada Zrenjanina.

Nakon kraće pauze, sednicom je nastavila da predsedava zamenica predsednika Skupštine grada Ljuba Travica. Na dnevnom redu našlo se još desetak tačaka u vezi sa kadrovskim rešenjima, razrešenjima i imenovanjima pojedinih članova upravnih i školskih odbora, koje su usvajane bez diskusije, pa je današnji rad Skupština okončala već oko 13 časova.

 

Izvor:zrenjanin.rs