Politika- Srpska demokratska stranka, pozdravlja uvođenje međugradskog prevoza sa kojim stanovnici naseljenih mesta , brže i lakše stižu do Zrenjanina. Međutim pojedina sela nisu uvrštena u red vožnje, među njima je i naseljeno mesto Lukićevo.

Povodom toga Mesna zajednica Lukićevo, na zahtev nezadovoljnih stanovnika, organizovala je peticiju da se Lukićevo uvrsti u saobraćajni red vožnje, čime bi stanovnici olakšali svoj tranzit od sela do grada. Peticija se može potpisati svakodnevno u prostorijama mesne zajednice u Lukićevu od 8 – 16 časova.

Kako ne bi bili stalni kritičari lokalne vlasti, ovom prilikom podržavamo lokalnu vlast u projektu popravke pojedinih gradskih i seoskih ulica.

No, opet ključno je pitanje koje bi rešilo sve probleme: Kada će biti izgradnja obilaznice? Svi problemi nastaju zbog prolaska teretnih vozila, kroz ruralne gradske rute. Kada se reši taj problem biće i manje posla za restauraciju.

Osvrnuli bi se na problem migranata koji se polako, ali sigurno pojavljuju i u našem regionu.

Rešavanje problema migranata do sada je izazvalo mnogo više strasti i predrasuda, nego razuma. Pokazalo se da postojeći šabloni i uvreženi obrasci mišljenja ovde ne funkcionišu. Treba se suočiti sa tim šta se stvarno dešava i trezveno i ozbiljno rešiti problem, smeštajući ga u okvir ljudskih prava i međunarodnog prava.
Svesni smo činjenice da su milioni ljudi prisiljeni da napuste svoje domove, rizikujući sve kako bi izbegli konflikte, katastrofe, siromaštvo ili glad. Mnogi od migranata i izbeglica koji stižu u Evropu, svakodnevno se suočavaju sa nesigurnošću i izazovima, počev od nedostatka osnovnih informacija, pa do povećanog rizika za trgovinu ljudima. Većina njih su žene, deca i stariji ljudi. Evropske granice se zatvaraju, a ograničavanje prolaza drastično je pogoršalo situaciju i dovelo do stvaranje humanitarne krize,svi znamo da je upravo Zapadni Balkan na udarnoj maršuti migranata i izbeglica i da ovakva situacija predstavlja izazov kako za zemlje članice EU, tako i za zemlje kandidate, a među njima je i Srbija , mada je poznato koji su naši stavovi o ulasku Srbije u EU.

Mišljenja smo da je primer Mađarske dobar primer i da bi trebalo da se ugledamo na Orbana i njegove poteze u zaštiti granice od migranata- istakao je Srđan Blagojević predsednik gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Zrenjaninu