Zrenjanin- Prema najavi iz Elektrodistribucije za ponedeljak 29. maja2017. godine planirani su radovi na trafostanici koja obezbeđuje električnu energiju našim trafostanicama sa kojih se napajaju bunarske pumpe koje snabdevaju grad vodom.

Planirano je da radovi Elektrodistribucije, a i radovi koje planira naše preduzeće za vreme trajanja prekida snabdevanja električnom energijom, budu izvršeni u periodu od 8,30 do 15 časova, koliko će u ponedeljak i trajati prekid vodosnabdevanja na teritoriji celog grada.

Planirani prekid snabdevanja električnom energijom iskoristićemo za neophodne radove na sopstvenim trafostanicama, kao i za radove na revitalizaciji pojedinih bunara i bunarskih pumpi koji snabdevaju grad vodom, kao i preventivnu proveru delova vodovodne mreže koja će snabdevati vodom postrojenje za prečišćavanje vode, čime ćemo u velikoj meri preduprediti pojavu potencijalnih problema nakon puštanja postrojenja u rad. Svi pomenuti radovi dovešće do toga da sistem vodosnabdevanja u gradu bude još stabilniji i sigurniji, a samim tim smanjiće se u velikom procentu mogućnosti kvarova koji bi doveli do značajnijih prekida vodosnabdevanja u budućem periodu- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž., rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a o novom terminu javnost će blagovremeno biti obaveštena.