Zrenjanin- Skupština grada Zrenjanina, pod predsedavanjem Olivera Mitrovića, zasedala je danas deseti put u ovom sazivu, a nakon izmena u predviđenom dnevnom redu, pred odbornicima se našlo razmatranje 16 predloga odluka ili zaključaka.

Odbornik Srpske radikalne stranke Saša Zorić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom o uvođenju autobuskh linija gradskog prevoza do naseljenih mesta Lukićevo i Melenci.

Odgovarajući na njegov predlog, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić rekao je da je Grad pre dva meseca krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju gradskih i prigradskih linija prevoza, te da je promenjen red vožnje koji je važio duže od trideset godina.
“Radi se analiza novog režima javnog prevoza i već ovog meseca radićemo dodatne izmene. Neke linije pokazale su se kao veoma dobre, neke kao manje dobre, a naravno Lukićevo i Melenci ulaze u rešavanje u ovom drugom krugu i slažem se da moramo da omogućimo i pacijentima koji idu u bolnicu i svim građanima koji bi koristili javni prevoz da im to bude omogućeno na kvalitetan i povoljan način. Smanjili smo i cene prevoza i mnogo je dobrih pokazatelja sa samog terena, a sa svim tim ćemo izaći i pred vas”, poručio je Janjić odbornicima.

Kao najznačajniju odluku današnjeg zasedanja, odbornici su jednoglasno prihvatili Predlog zaključka o rekonstrukciji i adaptaciji prostora za angio-salu u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu, na osnovu kog će Grad uložiti 6,7 miliona dinara budžetskih sredstava.

Obrazlažući ovaj predlog, gradonačelnik je podsetio da je Zrenjanin jedan od tri grada u Vojvodini kom je omogućeno da dobije angio-salu, a da je za smeštaj opreme neophodno obaviti određene građevinske radove u samom prostoru bolnice predviđenom za tu namenu.
“Znate da su naši lekari i menadžment bolnice u prethodnom periodu pokušavali na razne načine da dođu do ovoga, da kateterizacija može da se radi u Zrenjaninu, da može da se skrati onaj put koji pacijent prelazi do Sremske Kamenice, gde mu se ukazuje pomoć. Mi ćemo to moći da uradimo ovde, odnosno da pacijenti koji budu imali tu potrebu budu zbrinuti u našoj bolnici. Dva naša lekara su na specijalizaciji, znamo kakva oprema dolazi i šta u tom prostoru od 80 kvadratnih metara još treba da se uradi. Spremni smo da finansiramo neophodne građevinske radove, mislim da je to minimalno što možemo da uradimo da ovaj projekat krene vrlo brzo u realizaciju”, objasnio je Čedomir Janjić.

Skupština grada potvrdila je predloge nekoliko odluka koje je prethodno razmatralo Gradsko veće, tako da su usvojeni predlozi Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2016. godinu – konsolidovani završni račun, Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Zrenjanina, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina.

Usvojeni su i predlozi odluka o dopuni Odluke o osnivanju “Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin i Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin’” u Zrenjaninu.

Skupština je izglasala Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radnog kompleksa “Ćorić agrar” u Melencima, na severoistočnom obodu sela, kao i Predlog Odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav- leve pritoke-Banatski vodotoci.

Obrazlažući Predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac istakao je da je trenutno broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru Grada Zrenjanina značajno manji od 1874, koliko može da ima na osnovu odgovarajućih odluka sa viših instanci.
“U ovom trenutku ta brojka iznosi 1748 i odnosi se na sve korisnike budžeta Grada Zrenjanina, dakle zaposlene u Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama. Ako uporedimo, na primer, budžete Grada Zrenjanina iz 2012. godine i sada, možemo videti da je pre pet godina za plate zaposlenih izdvajano 1,2 milijarde dinara, a danas je ta cifra za 200 miliona manja”, kazao je Santovac.

Usvojen je i Izveštaj o radu Mesnih zajednica za 2016. godinu, kao i Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina za 2016. godinu.