Zrenjanin- Zamenom postojećih vodomera elektronskim vodomerima na daljinsko očitavanje počelo je uvođenje takozvane „pametne mreže“ vodomera u Zrenjaninu, čime će naš grad dobiti najsavremeniji sistem očitavanja vodomera sa softverom i opremom za kontrolu i očitavanje.

Nakon raspisane javne nabavke za elektronske vodomere i potpisanog ugovora sa renomiranom firmom „INSA“ iz Zemuna, počela je i ugradnja prvih pristiglih vodomera od 18 hiljada koliko je obuhvaćeno ugovorom čija je vrednost 100 miliona dinara, a celokupna sredstva je obezbedilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz sopstvenih sredstava.

Planirano je da se u narednih godinu dana izvrši zamena svih 18 hiljada vodomera, prvo u Zrenjaninu, čime će biti zamenjeni vodomeri skoro svih korisnika u gradu, a u međuvremenu biće raspisana i javna nabavka za iste vodomere koji će biti namenjeni za preostale korisnike u gradu i korisnike u svim naseljenim mestima Grada Zrenjanina, čiji je broj približan broju korisnika u gradu.

 

Paralelno sa zamenom vodomera vršiće se i opremanje računarskog centra za prikupljanje očitanih podataka sa GSM koncentratora koji će se postaviti na odgovarajućim mestima u ulicama gde se izvrši zamena vodomera i koji će prikupljati podatke, odnosno stanja vodomera, i prosleđivati ih u pomenuti centar.
Do momenta završetka opremanja centra za prikupljanje podataka i postavljanja koncentratora, podaci sa elektronskih vodomera očitavaće se daljinski uz pomoć ručnih terminala i odgovarajuće opreme kojom se prikupljaju podaci stanja vodomera prolaskom ulicom, bez ulaska u dvorišta korisnika i otvaranja šahtova vodomera.

Ovo je poduhvat od izuzetnog značaja, od koga će i korisnici i preduzeće imati koristi. Neke od ključnih prednosti ovog sistema su: daljinska, brza i precizno očitana stvarna potrošnja korisnika, mogućnost greške u očitavanju svedena na procentualnu grešku, prestanak potrebe za angažovanjem čitača i eleminacija grešaka ljudskog faktora, u svakom momentu poznata stvarna potrošnja korisnika i njena laka kontrola, daljinsko praćenje stanja mreže i lakše detektovanje kvarova na istoj kao i gubitaka u mreži, smanjuje se broj reklamacija i žalbi…

-Bitno je da uvođenje ovog najsavremenijog sistema daljinskog očitavanja korisnike neće koštati niti jedan dinar, a sredstva za nabavku vodomera i opremanje centra za prikupljanje podataka obezbedilo je, iz sopstvenih sredstava, JKP „Vodovod i kanalizacija“ čiji će radnici i izvršiti zamenu svih vodomera.
Zamena vodomera je počela u sredu u nastavku Prvomajske ulice u naselju Gradnulica Guvno, i ovaj deo grada će prvi biti u potpunosti opremljen elektronskim vodomerima, a u prva dva dana zamenjeno je stotinjak vodomera- rekao je Siniša Gajin, dipl. inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.