Zrenjanin- Nakon informacije Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin o prisustvu virusa Zapadnog Nila kod jednog od uzorkovanih komaraca, na lokalitetu izletišta “Šumica”, oglasilo se i preduzeće “Ciklonizacija” d.o.o. iz Novog Sada. To preduzeće, zaduženo za vršenje usluga suzbijanja i tretmana komaraca i krpelja na teritoriji Grada Zrenjanina, saopštava da su preduzete odgovarajuće mere u cilju sprečavanja širenja virusa.

Iz “Ciklonizacije” podsećaju da oboljenja koja prenose komarci predstavljaju ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi i životinja, te da je poslednjih decenija na području Evrope došlo do pojave više epidemija encefalitisa Zapadnog Nila koji izaziva istoimeni virus.

“Ova pojava prvi put je 2012. godine zabeležena i na teritoriji Vojvodine. Prenosioci ovog oboljenja su omitofilni komarci koji ga prenose sa ptica, koje su rezervoar ovog virusa, na ljude. Na našem području to su pretežno vrste Culexpipiens kompleksa. Pojava zaraženih komaraca ovim virusom se redovno javlja tokom letnjih meseci na teritoriji Vojvodine u većoj ili manjoj meri, što zavisi i od meteoroloških uslova, pri čemu visoke temperature pogoduju razvoju virusa”, objašnjavaju u preduzeću i navode da se, kao jedina mera zaštite zdravlja stanovništva i sprečavanje pojave epidemije, izuzev mera lične zaštite, preduzimaju tretmani protiv komaraca, kako larvicidne, tako i adulticidne mere.

“Ove mere je neophodno intezivirati kada se na određenom području utvrdi prisustvo zarađenih komaraca. U tom smislu na teritoriji Grada Zrenjanina redovno se preduzimaju ovi tretmani, kao i kontrola efikasnosti preduzetih mera. U skladu s tim i tretman protiv odraslih komaraca na teritoriji Grada Zrenjanina izveden je 08.07.2017. godine, dakle posle uzimanja uzoraka za kontrolu prisustva virusa. Kontrolom efikasnosti tretmana je utvrđena redukcija brojnosti odraslih komaraca na zadovoljavajući nivo. Lokacija na kojoj su nađeni pozitivni uzorci komaraca (izletište Šumica) je ponovo tretirana iz preventivnih razloga, a u nastavku sezone monitoring brojnosti larvi i odraslih komaraca biće intenziviran, kao i sami radovi po potrebi. Kako je prisustvo komaraca nemoguće potpuno sprečiti na nekom području, građanima se i dalje preporučuju i individualne mere zaštite, kako je to naznačeno u dopisu Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin”, navodi se u današnjem saopštenju “Ciklonizacije” d.o.o.

 

Izvor: zrenjanin.rs