Novi Sad, 07. jul 2017 – Od samog početka svog političkog delovanja, Liga socijaldemokrata Vojvodine se bori za sveobuhvatnu decentralizaciju države. Pri tome se ne misli samo na odnos između pokrajina i centralne vlasti, već takođe i na decentralizaciju lokalne samouprave.

 

Uočavajući i definišući probleme koji se na ovom prvom nivou vlasti dešavaju, Zrenjanin je nažalost i u ovom aspektu negativan primer. Nivo centralizovanosti lokalnih ingerencija, a naročito finansija, doveo je do neizdrživog stanja u naseljenim mestima i skoro bukvalnog besmisla postojanja Saveta mesnih zajednica.

Analizirajući strukturu prihoda kojima se puni gradska kasa, nije teško primetiti da se tu nalaze i prihodi od lokalnog poreza na zemlju u privatnom vlasništvu, poreza na zarade, prodaje senokosa i druge imovine, kao i razne rente, a sve to izdvajaju stanovnici naseljenih mesta, jednako opterećeni tim izdacima kao i stanovnici grada.

Jednako opterećeni obavezama, ali zato diskriminisani u pravima koja im sleduju.

Kao primer navodimo Mesnu zajednicu Tomaševac. Tomaševčani u toku godine putem gore navedenih lokalnih poreza, taksi, izdataka i prihoda u gradsku kasu uplate oko 15 miliona dinara, od čega im se ne vrati ni dva miliona. Svesni smo da funkcionisanje gradske uprave ima svoju cenu, ali da li je ta cena 80 ili 90 odsto svega što Tomaševčani doprinesu?!

Ovaj primer o neravnomernoj raspodeli novca je tek prvi deo problema. Drugi bi bio ingerencije lokalnih Saveta u upravljanju mesnim zajednicama, jer ako se grupa ljudi koju su meštani birali da ih predstavlja i rešava lokalne probleme, ne pita ni za šta, niti ima mandat da bilo šta samostalno uradi, onda čemu se igramo demokratije i lokalne samouprave, koja bi valjda trebala da bude samouprava do njenog najmanjeg činioca, a to su seoske mesne zajednice.

LSV ukazujući na ovaj problem želi da skrene pažnju gradskoj upravi  Zrenjanina, ali i vlastima na svim nivoima, na naše sugrađane, stanovnike naseljenih mesta, koji ne uživaju privilegije gradskog stanovništva, iako ne postoji ni jedan razlog da tako bude.