Zrenjanin- Lokalna samouprava grada Zrenjanina dala je dozvolu nemačkoj mesnoj industriji Klemens Tenis za zakup 2.420 hektara državnog obradivog zemljišta koje će koristiti u narednih 30 godina. Ovu odluku lokalne samouprave uskoro treba da verifikuje i Skupština grada Zrenjanina- potvrđeno je u Gradskoj upravi portalu ZRklik. Pored Zrenjanina kompanija „Tenis“ je još aplicirala  u četiri lokalne samouprave.

Vlasnik kompanije Klemens Tenis je istakao da će u prvih nekoliko godina kompanija u Srbiji investirati oko 300 miliona evra i da će sve prihode  koji se ostvare u zemlji ponovo investirati u Srbiju.