JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin trenutno izvodi radove na izgradnji „Sliva 7“ kanalizacione mreže u Elemiru, čime je nastavljena izgradnja fekalne kanalizacije u ovom naseljenom mestu.

U pitanju je izgradnja fekalne kanalizacije sa obe strane ulica Svetozara Markovića (od Ive Lole Ribara do Žarka Zrenjanina) i Zdravka Čelara (od Svetozara Markovića do broja 148a i od Svetozara Markovića do Lenjinove) u ukupnoj dužini od oko1400 metara.

Radovi se trenutno izvode na uglu ulica Svetozara Markovića i Zdravka Čelara, a do sada je izgrađeno oko hiljadu metara kanalizacione mreže. Radove su juče obišli gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa saradnicima i vd direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Predrag Bodiroga.

Sredstva za izgradnju kanalizacione mreže u iznosu od osam miliona dinara obezbedio je Grad Zrenjanin, a izvođač radova je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, koje je za određene specifične radove, kao podizvođača angažovala građevinsku firmu „Graditelj NS“ iz Novog Sada.

Trenutno je oko 75 procenata Elemira pokriveno kanalizacionom mrežom, koja je u celosti u upotrebi, a značajno je napomenuti da će meštani odmah po završetku pomenutih radova na potezu „Sliva 7“ i izvršenog tehničkog prijema tog dela mreže, dobiti obaveštenje da mogu da se priključe, i istu će, odmah po izvršenom priključenju, moći i da koriste.

Sve potrebne informacije u vezi izdavanja Uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu korisnici mogu dobiti na broj telefona 593-027, u kancelariji broj 12 u zgradi „Vodovoda“ u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu ili na sajtu preduzeća u delu ZAHTEVI – PRIKLjUČENjE NA KANALIZACIONU MREŽU.