Zrenjanin- Rebalansom budžeta došlo je do i izmena u programima poslovanja, planovima rada i finansijskim planovima preduzeća i ustanova, budžetskih korisnika. Odbornici su većinom glasova usvojili predloge za izmene tih akata u javnim komunalnim preduzećima “Vodovod i kanalizacija”, „Čistoća i zelenilo“, „Pijace i parkinzi“, “Zrenjaninska objedinjena naplata”, „Javnom preduzeću za urbanizam“, „Gradskoj stambenoj agenciji“, ustanovama kulture Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“, Narodnom muzeju, Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, Kulturnom centru Zrenjanina, Istorijskom arhivu, Savremenoj galeriji UK “Ečka”, Zavodu za zaštitu spomenika kulture, kao i Turističkoj organizaciji grada, javnoj ustanovi “Sportski objekti”, ustanovi “Rezervati prirode”, Predškolskoj ustanovi, Centru za socijalni rad i Pravobranilaštvu grada Zrenjanina.

Skupština je prethodno usvojila i nekoliko izveštaja o poslovanju i radu preduzeća i ustanova za 2016. godinu.

13.00 časova

Odbornici Skupštine grada zasedaju danas 11. put, u poslednjem okupljanju pred letnju pauzu, a početku sednice u Baroknoj sali Gradske kuće prisustvovalo je 56 odbornika.

Predsedavajući Skupštine grada Oliver Mitrović saopštio je na početku sednice da će odbornik Socijaldemokratske partije Srbije Siniša Tešić ubuduće nastupati kao samostalni odbornik, u okviru odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”.

Razmatranje dnevnog reda, predviđenog da danas ima 76 tačaka, uz iznošenje predloga za dopunu koji većinom glasova nisu prihvaćeni, trajalo je duže od dva ipo časa. Po usvajanju dnevnog reda, pred odbornicima se našla najznačajnija tačka – Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu – Rebalans 1. Tim predlogom planirani prihodi grada iznose 4.338.885.271 dinar i povećani su za 12,6 % u odnosu na prvobitnu Odluku o budžetu. Predlog je usvojen većinom glasova prisutnih odbornika.

 

Izvor:zrenjanin.rs