Zrenjanin- Od kompanije „Sinertek“, investitora i izvršioca usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, pristigli su najnoviji rezultati analize prečišćene vode sa postrojenja.

U pitanju su rezultati analize vode nakon testiranja opreme i treće faze procesa prečišćavanja vode u postrojenju, odnosno nakon prolaska vode kroz jonoizmenjivač, koju je izvršila akreditovana laboratorija „Anahem“ iz Beograda.

 

Uzorak prečišćene vode je uzet sa postrojenja 02. avgusta, a rezultate analize je laboratorija objavila 07. avgusta i oni su sjajni, od 23 ispitanih parametara 21 parametar je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće!

Najnoviji rezultati pokazuju da prisustvo arsena u vodi, zbog čije je povećane koncentracije 2004. godine zabranjena za piće voda iz gradskog vodovoda, sveden na ispod 1 mikrogram po litri, dok maksimalna dozvoljena koncentracija iznosi 10 mikrograma po litri.

Voda je bez mirisa, dozvoljene je boje i mutnoće, a pored arsena u dozvoljenim granicama su i gvožđe, bor, nitriti, nitrati, sulfati, hloridi, fluoridi, amonijum jon, kao i ostali parametri čiji se rezultati ispitivanja nalaze u izveštaju laboratorije koji objavljujemo.

Povećaj sadržaj mangana, je prema rečima investitora, nastao usled razgrađivanja hemikalije HIP-a u predtretmanu zbog dugog stajanja, jer su naručene veće količine za ceo postupak probnog rada, ali je taj problem u međuvremenu otklonjen pristizanjem novih količina HIP-a.
Drugi parametar koji nije u dozvoljenim granicama je elektroprovodljivost, odnosno prisustvo soli, ali su takvi rezultati bili i očekivani jer se ovaj parametar rešava reverznom osmozom koja je poslednja faza prečišćavanja.

Prema najavi investitora, sredinom sledeće nedelje započeće i probni rad opreme poslednje finalne faze prečišćavanja vode – reverzne osmoze, čime će celokupno postrojenje biti u funkciji. U toku je i ispitivanje opreme postrojenja za prikupljanje mulja koji nastaje u toku postupka prečišćavanja vode.

-Puštanje vode sa prečišćivača u gradsku vodovodnu mrežu uslediće nakon što akreditovana laboratorija potvrdi da voda sa prečišćivača u punoj funkciji ispunjava sve parametre koje propisuje Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a biće dozvoljena za piće kada zabranu ukloni ovlašćena inspekcija. Do tada će i dalje deo prečišćene vode kružiti unutar postrojenja za prečišćavanje, a deo biti ispuštan u gradsku kanalizacionu mrežu- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.