Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu.

  • Bojan Lukić (varioc) i Ivana Vukov (vaspitač)
  • Nikola Tomašev (maš.teh. za komp. upravljanje) i Stefana Miljković (student)
  • Marko Kadarjan (dipl.ing.informatike) i Tatjana Đolnić (ekonomista)
  • Marko Dukić (dip.građ. inženjer) i Ana Perić (dipl. ekonomista)
  • Filip Tapai (elektro instalater) i Kristina Palfi (ing.tehnologije)
  • Jovan Kračun (master ekonomista) i Natalija Jon (prem. tehničar)
  • Ivan Radlovački (viši fizioterapeut) i Lidija Pavlić (viši fizioterapeut)
  • Saša Micić (električar) i Danijela Krsmanović (menadžer u turizmu)
  • Boban Caran (radnik) i Jelena Mijatov ( hem.laborant)