Zrenjanin- Od računa za avgust mesec, koji će korisnici na kućnim adresama dobiti početkom septembra, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin uvodi obračunavanje zakonske zatazne kamate na neizmirene obaveze za izvršene usluge koje se fakturišu na računima.

-To znači da će korisnicima koji ne izvrše uplatu avgustovskog računa do datuma dospeća računa na naplatu, odnosno do 20.09.2017. godine, biti obračunavana zakonska zatezna kamata na fakturisani iznos do momenta uplate računa, a ta kamata će biti iskazana na prvom narednom računu.
Bitno je napomenuti da se uvođenje zakonske zatezne kamate na neizmirena dugovanja, što skoro sva preduzeća koja fakturišu usluge odavno primenjuju, neće primenjivati retroaktivno, odnosno neće važiti za neizmirena dugovanja nastala pre fakturisanja usluga za mesec avgust 2017. godine- istakao je Siniša Gajin, dipl. inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.