Politika- Socijaldemokratska partija Srbije je poslednjih godina dokazala da, učestvujući u vlasti na svim nivoima u Republici Srbiji, može biti pouzdan partner koji daje doprinos razvoju u oblastima za koje je zadužena. Naši predstavnici u republičkoj i pokrajinskoj vlasti su pokazali svojim radom da svako može dati značajan doprinos unapređenju kvaliteta i standarda života naših sugrađana ukoliko se potrudi da poverene mu zadatke obavi što bolje može. Vođeni primerima naših stranačkih kolega i mi u Gradskom odboru SDP Srbije Zrenjanin želimo da aktivno učestvujemo u ostvarivanju postavljenih ciljeva čiji je krajnji ishod Zrenjanin kao ekonomski razvijen grad. Naš gradski odbor je pružao punu podršku našim koalicionim partnerima u ostvarivanju postavljenih ciljeva a rezultati poput zvršetka fabrike vode, radova na izgradnji kanalizacione mreže u mnogim naseljenim mestima i još mnogi drugi, pokazatelj su da se nalazimo na dobrom putu.

SDP Srbije Zrenjanin će preko svojih predstavnika u gradskoj vlasti i u narednom periodu nastaviti da podržava sve dobre odluke ali i da pokuša da u većoj meri nego do sada doprinese razvoju grada u oblastima kao što je turizam jer smatramo da su turistički potencijali Zrenjanina znatno veći od turističke ponude koju trenutnmo imamo. Takođe ćemo pokušati da sa našim predstavnicima u pokrajinskoj vlasti sprovedemo određene projekte iz oblasti energetike, građevinarstva i saobraćaja kojima bi se poboljšao kvalitet života Zrenjaninaca a čija realizacija se očekuje uskoro- istakao je Saša Kandić predsednik Izvršnog odbora GrO SDPS Zrenjanin.