Zrenjanin- Zbog iznenadnih problema sa strujnim napajanjem došlo je do prekida rada bunarskih pumpi koje snabdevaju grad vodom, što je prouzrokovalo probleme u vodosnabdevanju na teritoriji celog grada, tj. do značajnijeg pada pritiska u mreži, a u pojedinim delovima grada i na višim spratovima objekata kolektivnog stanovanja i do prekida vodosnabdevanja.

Efikasnom intervencijom dežurnih ekipa preduzeća u najkraćem roku saniran kvar.

Brzom i efikasnom intervencijom dežurnih ekipa našeg preduzeća kvar je u najkraćem roku u potpunosti saniran, obezbeđeno je normalno strujno napajanje bunara a samim tim su i stvoreni uslovi za normalizaciju vodosnabdevanja u celom gradu koja je u toku.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ se ovom prilikom zahvaljuje sugrađanima na strpljenju i razumevanju.