Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima iz Novog Sada raspisao je javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učesnicima srednjih škola iz izbegličkih i raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

Javni poziv otvoren je od 1. oktobra do 30. novembra 2017. godine, a pomoć je namenjena učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda.

Javni poziv i obrasci za prijavu su na sajtu fonda:www.fondajnfort.rs , a mogu se preuzeti i kod poverenika za izbeglice i migracije u lokalnim samoupravama.

Prijave na javni poziv podnose se neposredno Fondu za pružanje pomoći izbeglim i interno raseljenim licima ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

FOND ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM , PROGNANIM I INTERNO RASELjENIM LICIMA

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 25, 21 000 NOVI SAD.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Fonda: 021/475 4295 ili na broj telefona poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina 023/ 315 0186.

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina je Vjerka Hrubik.