U okviru platforme Sređivanje dvorišta Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije ove jeseni inicira seriju dijaloga polazeći od pitanja kako akteri u kulturi mogu odgovoriti na potrebe lokalne zajednice i do koje mere mogu uticati na socijalne promene.  Prvi u nizu dijaloga ove jeseni bio je organizovan u Beogradu i posvećen slučaju Deklaracije o zajedničkom jeziku, uz osvrt na različite mogućnosti da se reaguje na ekstremističke tendencije, kao što su podsticanje arhaičnog nacionalizma kroz jezičke podele i diskriminaciju.

Nakon ovog prvog jesenjeg okupljanja, Karavan Sređivanje dvorišta krenuo je iz Beograda, uz podršku Umetnobila, i uputio se ka Zrenjaninu gde će se 14. oktobra 2017. u 16 sati održati javni dijalog  posvećen slučaju predstave Beg. Polazište dijaloga je pitanje na koji način mladi ljudi Zrenjanina doživljavaju efekte procesa koji je nominalno označen kao socijalna tranzicija.  Kuda nas ti procesi vode? Na koji način se menja sredina iz koje generacije mladih ljudi beže? Od čega beže? Ka čemu beže? Kako se o mladima, za mlade i sa mladima može raditi u sociokulturalnim i obrazovnim procesima?  Šta savremene kontekstualne prakse nude kao model delovanja i promene?

Na poziv Asocijacije NKSS, u dijalogu učestvuju:

  • Dušan Kalejski, autor predstave “Beg”
  • Smiljana Tucakov, koautorka predstave “Beg” i predsednica CEKOM-a
  • Vladimir Đurić, programski direktor Kulturnog centra Zrenjanin
  • Učesnici i izvođači predstave “Beg” i programa CEKOM-a

Moderatorka: Irena Ristić, Hop.La!/ FDU

Nakon dijaloga biće organizovana promocija knjige „Sređivanje dvorišta“ koja objedinjuje prikaze prethodnih skupova izvedenih od 2014. do 2017. u Srbiji.

Podrška:  Rekonstrukcija Ženski fond
O Karavanu SREĐIVANJE DVORIŠTA

Karavan Sređivanje dvorišta je putujuća dijaloška platforma koja ispituje mogućnosti građanske participacije. Uz podršku Umetnobila, Karavan putuje po Srbiji, a dijalozi su organizuju u formi plenuma na glavnim gradskim trgovima i u drugim javnim prostorima. Tematski su usmereni na razumevanje uloge nezavisnih kulturnih delatnika u procesima odlučivanja i kreiranja javnih politika koje se tiču kulture, obrazovanja i informisanja.

 

O predstavi BEG autori kažu…

“Beg”  je nastao primenom kreativnog dramskog procesa, kao predstava koja se tiče života mladih ljudi, istih onih koji su svoja životna iskustva utkali u tok priče. Govorimo o generacijama koje beže od nečega ka nečemu, zbog nečega, a najčešće je upravo taj beg pokretač promena, kojima se ne zna ni početak ni kraj. Promene su ponekad dobra, a ponekad loša stvar, ali kakve god bile, bitno je znati uzrok i dobro promisliti o posledicama. Da li je sistem loš, ili su loši ljudi? Da li se beg meri u metrima ili u danima? Jasno i Glasno ćemo vam reći šta mislimo, jer ne znamo za drugačije!

Režija i rad sa mladima

Dušan Kalejski i Smiljana Tucakov

Muzika
Boba Vidrić, Dušan Kalejski, Predrag Karanjac

Igraju
Vilhelmina Tell
Predrag Karanjac
Milica Mršić
Ana Marinković
Dušan Kalejski
Isidora Jovanović
Miša Patarica
Ivana Titin
Luka Ninčić
Aleksandar Danguzov
Neda Kovač
Katarina Vojnović
Marko Pantelić
Aleksandar Narižan
Zorica Radanov
Nađa Bjelogrlić
Nemanja Stanić

Produkcija
Centar za kreativno odrastanje i multurkulturalnu saradnju CEKOM