Vesti- Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu podiglo je optužnicu pred Višim sudom u Zrenjaninu, protiv D.D., rođenog 1988. godine, sa prebivalištem u Žitištu, D.N., rođenog 1991. godine sa prebivalištem u Žitištu i protiv V.Š.,rođenog 1990. Godine, sa prebivalištem u Jarkovcu, zbog tri krivična dela razbojništva.

Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su:

Dana 08.10.2014. godine, u Jarkovcu, okrivljeni D.D. i D.N. ušli u unutrašnjost kuće koja je u vlasništvu oštećenog V.Š., maskirani kapama sa prorezima za oči, gde su zatekli oštećene D.Š. i A.N., koje su sprejom poprskali po očima, pri čemu je okrivljeni D.D. u iste uperio i pištolj, a nakon toga su tražili od oštećenih da im predaju novac i zlato, te im je oštećena D.Š. predala zlato i gotov novac, sve u ukupnoj dinarskoj protivvrednosti od 119.000,00 dinara, nakon čega su okrivljeni vezali oštećenima ruke plastičnim vezicama i kablovima, te se udaljili iz kuće u nepoznatom pravcu, dok je za sve to vreme okrivljeni V.Š. bio na ulici u blizini navedene kuće i po prethodnom dogovoru sa saokrivljenima pazio da li neko nailazi.

Dana 23.11.2015. godine, u Novom Kozjaku, nakon što je okrivljeni V.Š. objasnio gde se nalazi kuća oštećenih D.S. i S.S. i ko se nalazi tamo, okrivljeni D.D. i D.N. ušli u istu, poprskali oštećenog D.S. i oštećenu S.S. sprejom u predelu očiju, a zatim ih vezali, pri čemu su tražili od oštećenih da im daju novac, preteći da će ih u suprotnom ubiti, pri čemu su oštećenom stavljali nož pod grlo, dok su oštećenoj zadali više udaraca, te im je oštećeni D.S. rekao gde se novac nalazi, odakle su ga okrivljeni potom i oduzeli, dok su sa oštećenih skinuli sat i zlatan nakit, potom su oduzeli i gotov novac koji su sami pronašli, sve u ukupnoj dinarskoj protivvrednosti od 1.412.000,00 dinara

Dana 08.10.2014. godine, u Jarkovcu, okrivljeni D.D. i D.N. došli do kuće oštećenih M.N. i A.N., preskočili uličnu kapiju, provaljivanjem ušli u unutrašnjost kuće, poprskali sprejom oštećene u predelu očiju, a nakon toga istima zadali više udaraca, vezali ih, nakon čega su oduzeli novac i zlatan nakit, sve u ukupnoj dinarskoj protivvrednosti od 250.000,00 dinara, te se udaljili u nepoznatom pravcu, za koje vreme je okrivljeni V.Š. bio na ulici u blizini kuće oštećenih i po prethodnom dogovoru sa saokrivljenima pazio da li neko nailazi.