Politika- Povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, Srpska demokratska stranka u Zrenjaninu , podseća da je nasilje nad ženama najistrajniji vid kršenja ljudskih prava.

Imamo saznanja, u AP Vojvodini su u prethodnoj godini policijske uprave zabeležile 8.133 zahteva za pružanje policijske intervencije radi zaštite od nasilja u porodici, što je za 1035 više u odnosu na broj zahteva evidentiran tokom 2014. godine. Trend povećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja nadležnim institucijama govori o većoj informisanosti žena o mogućnostima zaštite i podrške.

Istraživanje o rasprostranjenosti nasilja u porodici u AP Vojvodini pokazuje da je svaka druga žena doživela neki oblik psihičkog nasilja, dok je 34% njih trpelo fizičko nasilje.

Pokrajinskim Programom za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima koji važi od 2015. do 2020. godine, definisane su mere koje treba da doprinesu povećanju nivoa javne svesti o neprihvatljivosti nasilja prema ženama, unapređenju usluga zaštite i podrške za žene žrtve nasilja, unapređivanju sistema evidentiranja…

Zavod za ravnopravnost polova će u periodu od 25. novembra do 5. decembra u 7 gradova/opština Vojvodine sprovesti lokalnu kampanju „NASILjE JE ZLOČIN– PRIJAVI GA!“ sa ciljem informisanja žena o načinima zaštite od nasilja, kao i jačanja lokalnih kapaciteta za pružanje adekvatnije podrške ženama koje trpe nasilje.

Srpska demokratska stranka se pridružuje ovoj kampanji i moli sve građane da uzmu učešća.

Članovi i funkcioneri SDS u Zrenjaninu i srednjebantskom okrugu su povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama , lepšoj polovini koje su ujedno članovi naše stranke , uručili skromne poklone , kao znak pažnje i podrške.

Ujedno, želimo još jednom da apelujemo na sve nadležne u državi, da se omogući generalu Ratku Mladiću,koji je zatočen u antisrpskom haškom tribunalu , da mu se obezbedi medicinski tretman, pošto mu je zdravstveno stanje ugroženo, da mu se omogući lečenje dostojno jednom srpskom heroju- rekao je Srđan Blagojević predsednik gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Zrenjaninu.