Politika- Budžet grada Zrenjanina trebalo bi da bude usmeren ka onim oblastima koje ne mogu da se finansiraju iz drugih izvora, a ulaganja su i više nego neophodna. Pored lokalnog ekonomskog razvoja, pomoći našim poljoprivrednicima i primarne zdravstvene zaštite, prioritet bi svakako moralo da bude obrazovanje: predškolsko, osnovno i srednjoškolsko.

 

Škole, za razliku od Javnog preduzeća za urbanizam ili Javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, nemaju mogućnost da same obezbede novac za svakodnevno funkcionisanje. Ne govorim tu samo o platama, nego i o uslovima rada: o tome da li deca imaju salu za fizičko ili ne, da li je ona dovoljno topla, da li moraju dodatno da plaćaju kako bi škola kupovala papir i toner i profesori štampali kontrolne zadatke, da li su nam kabineti opremljeni ili se ne razlikuju ni po čemu od običnih učionica… Umesto da ulaganje u obrazovanje smatramo prioritetom broj jedan, mi novac uzalud trošimo na preduzeća koja ne beleže dobre rezultate,“ izjavila je portparolka Alisa Kockar.

 

U budžetu za 2018. godinu predviđeno je ukupno 822.201.100 dinara za obrazovanje, dok je ta cifra pre samo dve godine bila veća za skoro 100.000 dinara. Poređenja radi, grad Šabac koji ima i nešto manji broj stanovnika i nešto manji budžet od Zrenjanina, kao svoje prioritete vidi razvoj grada, obrazovanje, kulturu i nauku. Dakle, sa manjim sredstvima i manjim potrebama uspevaju da izdvoje više novca.

 

Kada su škole u pitanju, svaki procenat budžeta i svaka hiljada je bitna, a o milionima da i ne govorimo. 28 osnovnih škola u Zrenjaninu dobijaju ukupno 295 miliona dinara za celu godinu. Na prvi pogled to deluje kao veolika cifra, ali kada se u obzir uzmu troškovi, jasno je da to nije ni izbliza dovoljno. To nije ni 7% budžeta. S druge strane, odvojiće se više od 10% na saobraćaj i putnu infrastrukturu, i to na upravljanje i održavanje, a samo mali deo biće za izgradnju novih puteva. Novac nepovratno odlazi i Vodovodu, a niti imamo pijaću vodu, niti smo rešili problem kanalizacije,“ zaključila je Alisa Kockar.