ZRENJANIN- Na sednici Grada Zrenjanina koja  je održana 23. decembra 2017. godine, nakon dogovora sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem i načelnicom Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Jelenom Dragić, doneta je odluka da ratni veterani  iz Opštine Zrenjanin učesnici svih ratova od 17. avgusta 1990. do 1999. godine dobiju povlastice:

1.Povlašćeni gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
2.Povlašćeno parkiranje motornih vozila
3.Oslobođeni su plaćanja gradskih administrativnih taksi

 

-Ostali popusti, koje smo potraživali, rešavaće se u 2018. godini. 4. oktobra 2017. godine na sednici Pokrajinske Vlade usvojen je akcioni plan za poboljšanje položaja ratnih veterana, učesnika ratova od 17. avgusta 1990. do 1999. godine. Akcioni plan predviđa i uspostavljanje novih i ujednjačavanje vrsta olakšica koje se daju, kao i uslove pod kojima se ostvaruju na nivou lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova. Ovaj dokument sadrži predloge mera koje se odnose na korišćenje olakšica u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, kao i prilikom korišćenja usluga koje pružaju javna komunalna preduzeća, ustanove i organizacije u lokalnim samoupravama u A.P.Vojvodini. Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zadužen je da prati realizaciju akcionog plana i da o preduzetim merama dostavi izveštaj Pokrajinskoj vladi najkasnije do 1. jula 2018. godine- istakao je Željko Vujković.

On je  pozivo sve  članove koji su popunili ovlašćenja za advokata, koji  veterane zastupa pred višim sudom u Zrenjaninu za diskriminaciju i ratne dnevnice iz (1999. godine, Nato-agresija), da dođu u Perlez i preuzmu  primerak ugovora o zastupanju.

-Do ispunjenja konačnog cilja, a to je usvajanje zahteva koji do sada nisu ispunjeni: donošenje Zakona o ratnim Veteranima, isplata ratnih dnevnica i popusti na komunalne usluge koje smo tražili od Grada Zrenjanina. Veterani koji koriste gradski prevoz, treba da kupe povlašćene karte do 31. januara, tako su nas obavestili iz NET-BUSA- dodao je Vujković.

 

Svi zainteresovani mogu se obratiti udruženju „Srpski ratni veterani iz Zrenjanina“ svakog radnog dana od 8 do 15 časova na broj telefona mesne zajednice u Perlezu: 023/3813640 ili na broj: 064/1683879.