Zrenjanin-Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 24. do 29. januara 2018. godine.

  • Zoran Milinović (dipl.oficir policije) i Sandra Stević (prof. hemije)
  • Dragan Manjin (ekonomsita) i Milana Čigoja (dipl. biolog)