Politika- Srpska demokratska stranka održala je godišnju skupštinu na kojoj su utvrđeni programski principi, pored zahvalnica koje su uručune od strane predsedika Okružnog srednjebatskog odbora Srpske demokratske stranke, najaktivnijim i predsednicima mesnih odbora, jednoglasno je podržan predlog predsednika Okružnog odbora da se podrži inicijativa za promenu imena grada.

-Saglasni smo sa predlogom da se vrati naziv gradu Petrovgrad.  Svi pokreti koji se zalažu za vraćanje naziva gradu, imaće u nama podršku i spremni smo za svaku saradnju i vrstu pomoći- rekao je Darko Vujčin predsednik okružnog odbora Srpske demokratske stranke za Srednji banat i iskoristii priliku da  svim  članovima Srpske demokratske stranke, simpatizerima, kao i svim stanovnicima u Banatu i Srbiji  i  čestita predstojeće Božićne i Novogodišnje praznike, tradicinalnim pozdravom: Mir Božji-Hristos se Rodi.