ZRENJANIN- U sredu, 3. januara, nastavljena je podela decembarskih računa u gradu. Zaduživanje na računima akontativno ili na osnovu javljenog stanja. Reklamacije na račun dostaviti najkasnije do 20. januara, a do pomenutog datuma su dosadašnji samočitači dužni da uplate iznos za usluge preduzeća do očitanog stanja na vodomeru.

Podela računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ za decembar mesec u Zrenjaninu, koja je započeta poslednjih dana godine za nama, juče je nastavljena i biće završena najkasnije do 9. januara. U naseljenim mestima, gde se distribucija računa vrši putem Pošte, računi su dostavljeni na adrese korisnika.

Na računima za decembar mesec korisnici su zaduživani akontativno, na osnovu prosečne potrošnje u prethodnom periodu, ili na osnovu javljenog stanja. Prvo ovogodišnje očitavanje vodomera planirano je, ukoliko to budu dozvoljavali vremenski uslovi, početkom marta meseca.

Podsećamo dosadašnje samočitače da su u obavezi da, ukoliko to nisu učinili krajem decembra meseca, očitaju svoje vodomere i najkasnije do 20. januara uplate iznos do očitanog stanja, jer od ovog meseca obračun potrošnje i izdavanje računa, u skladu sa odlukom Skupštine grada o ukidanju mogućnosti samoočitavanja vodomera, preuzima JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Svi korisnici koji u zimskom periodu dok se ne vrši očitavanje vodomera, od januara meseca ovo se odnosi i na dosadašnje samočitače, žele da budu zaduženi na osnovu stvarno utrošenog stanja, a ne akontativno na osnovu potrošnje u prethodnom periodu, potrebno je da očitaju svoje vodomere između 20-og i 25-og i stanje svojih vodomera jave najkasnije do 25-og u mesecu, pozivom na jedan od tri telefona: 535-773, 530-344 ili 593-003, slanjem sms poruke na 064/8116099 ili mejla na sluzba.ocitavanja@vikzr.rs .

Podsećamo korisnike da reklamacije na račun za decembar mesec mogu podneti najkasnije do 20.01.2018. godine, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i odbaciće se kao neblagovremene.

Korisnici mogu reklamaciju podneti lično na šalteru 1 u prizemlju zgrade preduzeća u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs .

Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom, kao i kod prijave stanja vodomera, obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Za sve potrebne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatna korisnička info linija 0800/024-023 (radnim danima od 7 do 15 časova).