Zrenjanin- Povodom obeležavanja 65 godina od smrti Uroša Predića u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u nedelju, 11. februara 2018. godine, u 19 časova,  biće održano predavanje „Poslednji dani velikog slikara“ Olivere Skoko, višeg kustosa-istoričara umetnosti.

Uroš Predić umro je 11. februara 1953. u Beogradu, u Svetogorskoj ulici broj 27. Upravo na taj dan, autorka izložbe „Dakle, Vi ste taj Uroš Predić?“ će podsetiti na poslednji period slikarevog života, kada je prihvatio inicijativu svojih Orlovaćana da bude sahranjen u rodnom mestu, sastavio testament i naslikao svoj „Autoportret“ koji se danas nalazi u zrenjaninskom Muzeju.

Godinu dana nakon slikareve smrti gotovo celokupan inventar tog Predićevog životnog i radnog prostora u Svetogorskoj 27 preseljen je u Narodni muzej Zrenjanin što je bio osnov za izložbu koja je u toku.

Nakon predavanja biće prikazana dva kratka žurnala iz arhive Filmskih novosti. Na prvom je snimak Uroša Predića u svom ateljeu 1951. godine, dok na drugom vidimo poslednji oproštaj Beograđana od velikog slikara čije je telo nakon smrti bilo izloženo u auli Srpske akademije nauka i umetnosti.