Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 11. do 17. februara 2018. godine.

 

  • Petros Siminelakis (vlasnik hotela) i Marina Martinov (dipl. ekonomista)
  • Slađan Novaković (saobrać.teh) i Marija Marinkov ( dipl. ekonomista)
  • Zoran Sredojev (preduzetnik) i Branislava Ikrašev (ekonomski teh.)