Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 30. januara do 5. februara 2018. godine.

  • Milan Pavković (automehaničar) i Jelena Stanković (student)
  • Atila Halas (elektrotehničar) i Gabrijela Fišer (domaćica)
  • Robert Reštaš (elektromehaničar) i Katarina Njumcul (dipl. hemičar)
  • Marjan Kostovski (elektrotehničar) i Dejana Klipačić (trgovac)
  • Kostiantin Poliščuk (dipl.ekonomista) i Olivera Veskov (dipl.ekonomista)