Politika- Zakon o komunalnim delatnostima snabdevanje vodom za piće svrstava među komunalne delatnosti i definiše ga kao zahvatanje, prečišćavanje, preradu i isporuku vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača, obuhvatajući i merni instrument. Član 5. jasno navodi da snabdevanje vodom mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave i društva čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave. To je zakon donet 2011. godine.

Odbornica Alisa Kockar navodi da, ako su izvori informacija koji imaju tačni, a sve što sada mogu je da se pouzdaju u njih jer od Vodovoda još uvek nije stigla sva tražena dokumentacija uprkos rešenju Poverenika, onda član 13. Ugovora između izvođača (Zilio grupe i Sinerteka) i naručioca (Vodovoda) kaže da „naručilac izjavljuje da za celokupan proces javne nabavke, uključujući i sadržinu ovog ugovora, poseduje saglasnost svog osnivača, Grada Zrenjanina“. To je ugovor iz 2015. godine čiji je potpisnik Goran Tajdić.

Čak je i premijerka Ana Brnabić tokom svoje posete Zrenjaninu rekla kako je posao oko izgradnje fabrike pogrešno odrađen, da bi trebalo drugačije, ali da se sad problem mora rešavati, te da je jasno da će grad morati da preuzme posao pod komercijalnim uslovima. Pregovori su u toku, kako smo razumeli, i tek ćemo videti koliko će sve to da košta građane. Dok čekamo „presudu“, jasno je da se tri seta pitanja moraju postaviti.

Kako je moguće da je gospodin Tajdić potpisao ugovor u ime Vodovoda koji je zakonski neodrživ i da li preuzima odgovornost za učinjeno?

Kako je moguće da gospodin Dević, kao Tajdićev naslednik, nije otkrio takozvani propust i otklonio ga na vreme? Da li je to jedan od uzroka kašnjenja i da li je i sam spreman da preuzme odgovornost za učinjeno?

Kakvom argumentacijom gospodin Janjić objašnjava svoju tezu da je grad pogrešna adresa i da nisu načinili propust kad je ugovorom eksplicitno navedeno da je grad sa svime upoznat? I, naravno, da li zaista preuzima odgovornost za, kako ih je nazvao, svoja javna preduzeća?

„Što se Demokratske stranke tiče“, završava odbornica Alisa Kockar, „navedena gospoda ne moraju ništa da objašnjavaju – neka samo podnesu ostavke. Da li su, kako i za koliko oštetili grad Zrenjanin nije na nama da utvrđujemo, ali jeste na nama da insistiramo na političkoj odgovornosti i ostavkama“.