Pokret za decu TRI PLUS je pokrenuo inicijativu u vidu peticije za formiranje održivog demografskog fonda iz koga bi se isplaćivali roditeljski dodaci u visini od 1000e za prvo, 2000e za drugo, naknade za majke sa troje dece do 18. godine trećeg deteta i penzionisanje majki sa četvoro dece.

Posle izjave predsednika Republike Srbije možemo konstatovati sledeće činjenice:

1.Konačno su predložene mere,finansijske stimulacije, koje će dati rezultate u vidu porasta nataliteta.

2.Prva dva zahteva Pokreta za decu TRI PLUS su u potpunosti prihvaćena.

3.Zahtev za naknade majkama sa troje i više dece ima nedostatke u smislu da su ograničene na 10 godina(kao što je slučaj u Makedoniji),a ne do punoletsva trećeg deteta kao što je u većini zemalja koji imaju ovakav vid stimulacije rađanja.

Takođe,120 000 porodica koje imaju troje i više dece su na neki način diskriminisana jer neće imati pravo na predložene naknade jer su njihova deca rođena pre 01.01.2018.godine.

4.Zahtev za penzionisanje majki sa četvoro i više dece nije implementiran u predložene mere.

Pokret za decu TRI PLUS je zadovoljan činjenicom da se konačno pokrenula priča po pitanju finansijske stimulacije rađanja, ali se ne slaže sa činjenicom da porodice sa troje i više dece, čija su deca rođena pre 01.01.2018.godine, nemaju pomoć od države, kao što to pravo dobijaju majke koje su treće i svako naredno rodile posle ovog datuma.

Zato apelujemo na predsednika da preispita predložene mere i predlažemo da naknade za sve majke sa troje dece u Srbiji(koje nisu obuhvaćene ) budu isplaćivane iz budžeta lokalnih samouprava (uvođenjem obavezne aproprijacije) kao što je to slučaj u gradu Loznici.

Pokret za decu TRI PLUS će i dalje sprovoditi planirane aktivnosti dok sve majke sa troje i više dece ne ostvare svoja prava koja im se već više od 12 godina i obećavaju- istakao je Vladica Gavrilović iz Pokreta za decu TRI PLUS.