Zrenjanin- U toku je podela računa za februar mesec. Za široku potrošnju zaduženja su vršena akontativno ili na osnovu javljenog stanja, dok su korisnici u kolektivnom stanovanju zaduženi na osnovu očitanog stanja. Doskorašnji samočitači zaduženi akontativno ili na osnovu javljenog stanja.

Prvog marta počela je u gradu podela računa za februar mesec za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ i planirano je da se ona završi do 9. marta, a za naseljena mesta računi su 2. marta dostavljeni Pošti radi dalje distribucije računa na adrese korisnika.

 

 

Na računima za februar mesec korisnici široke potrošnje su zaduživani akontativno, na osnovu prosečne potrošnje u prethodnom periodu, ili na osnovu javljenog stanja, dok su korisnici u kolektivnom stanovanju zaduženi na osnovu očitanog stanja. Doskorašnji samočitači zaduženi su akontativno ili na osnovu javljenog stanja.

Prvo ovogodišnje redovno očitavanje vodomera koje je planirano za mart mesec počeće čim vremenski uslovi to budu omogućili, a o čemu će korisnici blagovremeno biti obavešteni.

Reklamacije na račun za februar mesec korisnici mogu podneti najkasnije do 20.03.2018. godine, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i biće odbačene kao neblagovremene.

Korisnici mogu reklamaciju podneti lično na šalteru 1 u prizemlju zgrade preduzeća u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs .

Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom, kao i kod prijave stanja vodomera, obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Za sve potrebne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatna korisnička info linija0800/024-023 (radnim danima od 7 do 15 časova).