Zrenjanin- Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora.

Bespovratna sredstva za plastenike u  ukupnom iznosu do 60.000.000 dinara. Iznos bespovratnih sredstava po ovom konkursu je do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a u iznosu do 70% za  fizička lica, preduzetnici pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i to fizičko lice: nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva kao i pravno lice: privredno društvo i zemljoradnička zadruga (razvrstano kao mikro i malo pravno lice).

 

Bespovratna sredstva namenjena su za:

  • konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);
  • višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
  • folije za senčenje isprečavanje gubitka toplote;
  • mreže za senčenje objekta;
  • sistem za navodnjavanje„kap po kap”, sisteme za mikrokišenje;
  • sistem za fertirigaciju;
  • stolove za proizvodnju rasada;
  • instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
  • saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)
  • sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za tačke 1–9 zbirno jeste 1.000,00 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara po prijavi, odnosno od 1.650.000,00 dinara za: fizička lica preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 10 jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000,00 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018.godine.

ZA DETALJE KONKURSA I KONSULTACIJE MOŽETE SE OBRATITI: