Zrenjanin- Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina raspisuju Književni konkurs Ulaznica 2018 za neobjavljene  priče, pesme i eseje.

 Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2018 imaju svi autori/ke stariji od 18 godina koji pišu na bhsc jezicima.

 

Radovi se primaju do 15. septembra 2018. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2018.

 

Radovi se ne mogu slati putem e-maila. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa Ulaznica 2018. 

 

Otkucani ili odštampani radovi  potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. Radovi ispisani rukom se ne uzimaju u obzir.

 

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je moguće konkurisati u sve tri kategorije. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 15.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju. 

 

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa Ulaznica doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. 

 

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu, u petak, 14. decembra 2018. godine, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi. 

 

Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com