Zrenjanin- Komesarijat za izbeglice i migracije obaveštava najugoženija domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji grada Zrenjanina da je od 25. juna do 4. jula 2018. godine raspisan Javni poziv za dodelu pomoći u hrani, koje je obezbedio Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Obrasci i dodatne informacije se mogu dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije Vjerke Hrubik u Gradskoj upravi grada Zrenjanina ili na broj telefona

315 01 86.