Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 29. maja do 4. juna 2018. godine.

 • Dragan Manigoda (građ.radnik) i Ksenija Mavrenski (domaćica)
 • Svetozar Rakić (kuvar) i Aleksandra Miškov (trgovac)
 • Siniša Novaković (metalostugar) i Nataša Trifunjagić (vaspitač)
 • Vladimir Smiljkin (elektrotehničar) i Temira Kostin (tekst. inženjer)
 • Igor Kovačić (maš. tegničar) i Ljiljana Zvekić (finans. tehničar)
 • Danijel Trivunović (rukovaoc-mehaničar) i Milica Manigoda (vaspitač)
 • Dušan Kliska (elektroteh. računara) i Slađana Trivunović (turist. tehničar)
 • Norbert Sekereš (automehaničar) i Melinda Farago (gimnazijalac)
 • Srđan Mandrović (službenik) i Katarina Plavšić (oficir)
 • Bojan Nikolić (vozač) i Mirjana Vojinović (struk.ing.tehnologije)
 • Saša Aleksić (poljopr. tehničar) i Sandra Kukin (struk. ekonomista)