Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada zasedali su danas poslednji put pred letnju pauzu, na 18. sednici u ovom sazivu. Na dnevnom redu našla se većina tačaka za koje je prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće, a kao najznačajnija je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2018. godinu – Rebalans i, na osnovu koje se prihodi grada Zrenjanina uvećavaju za 10 odsto u odnosu na prethodno planirane. 

“Dobro smo isplanirali budžet, očekujemo velike investicije u gradu ove godine, pre svega u komunalnoj infrastrukturi. Očekujem da ovaj budžet bude ispunjen do kraja godine i da se pokaže kao dobro planiran, a na osnovu njega očekuje nas velika rekonstrukcija Trga Zorana Đinđića, znamo je da je to neophodno, da je taj prostor ruiniran i uradićemo sanaciju sami ili uz podršku države, videćemo. Krećemo u rekonstrukciju Gradskog stadiona, uz pomoć Pokrajinske vlade, mi učestvujemo delom sredstava, što je i predviđeno rebalansom, a realizovaćemo i još nekoliko investicija u zdravstvu i školstvu”, prokomentarisao je usvajanje ove odluke gradonačelnik Čedomir Janjić.

Uz ovu tačku, dnevnim redom bilo je predviđeno odlučivanje po još 23 tačke, a odbijeno je nekoliko predloga za dopunu dnevnog reda podnetih od strane odbornika opozicije. Rasprava o dnevnom redu, za razliku od prethodne sednice, trajala je znatno kraće, oko pola sata. Sednicom je predsedavao Oliver Mitrović, a početku sednice prisustvovalo je 52 odbornika.

Većina odluka današnjeg zasedanja bila je u vezi sa odlukom o rebalansu budžeta, te su odbornici razmatrali izmene i dopune programa poslovanja i rada i finansijskih planova javnih preduzeća i ustanova na potpunom ili delimičnom budžetskom finansiranju koji su usklađeni sa uvećanim budžetskim prihodima Grada Zrenjanina. Osim kraće diskusije kada je na dnevnom redu bio izveštaj o poslovanju JKP “Vodovod i kanalizacija” za prošlu godinu i predlog Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Programa poslovanja tog preduzeća za 2018. godinu, većina odluka o rebalansu budžeta drugih javnih preduzeća i ustanova kulture, kao i Predškolske ustanove Zrenjanin, usvojena je bez rasprave.

Gradonačelnik Janjić nije nezadovoljan radom javnih preduzeća i ustanova, ali smatra da neka od njih mogu da rade bolje.

“Različito je ponašanje u našim preduzećima, u nekima smo i preduzeli određene mere koje se tiču personalnih rešenja rukovodilaca, moramo to sanirati i očekujemo od menadžmenta svih javnih preduzeća i ustanova da daju dodatni stimulans i svojim zaposlenima i očekujem malo bolji rad u njima. Nisam nezadovoljan, ali mislim da ima prostora da se radi bolje”, prokomentarisao je ove odluke Skupštine grada gradonačelnik Čedomir Janjić.  

Izglasavanjem Predloga Odluke o usvajanju Predloga koncesionog akta za Projekat javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije stekli su se uslovi za početak realizacije postupka davanja koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Zrenjaninu, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Većinom glasova usvojen je i Predlog Odluke o nastavku izgradnje distributivne gasne mreže na teritoriji Zrenjanina, odnosno u naseljenim mestima na gradskoj teritoriji. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, s obzirom da mnoga naseljena mesta, odnosno delovi naseljenih mesta na teritoriji Grada Zrenjanina nemaju gasnu infrastrukturu, Grad Zrenjanin se obratio JP “Srbijagas” sa inicijativom za nastavak procesa gasifikacije. JP “Srbija” je izrazilo spremnost da snosi troškove ulaganja u nastavak izgradnje distributivne gasne mreže na teritoriji Grada Zrenjanina, s tim da je obaveza Grada da u skladu sa procedurama usvoji program gasifikacije i izabere strateškog partnera. Skupština grada načinila je danas neophodan korak u tom smeru, čime su se stekli i uslovi za izradu odgovarajuće dokumentacije i početak radova.

Komentarišući i ovu odluku, gradonačelnik Janjić rekao je da se posle, praktično, tri decenije, nastavlja s ulaganjem u gasnu mrežu i njenu dalju izgradnju.

“Sa preduzećem “Srbijagas” smo napravili odličan sporazum po kom grad nema troškova i sve finansira “Srbijagas”. Očekujem da cena tog priključka koju naši građani budu plaćali bude simbolična, a ovo, pre svega, može biti zanimljivo i ako bude interesovanja nekih privrednih subjekata u naseljenim mestima, da imaju mogućnost priključenja na gasnu mrežu”, kazao je on.

Dnevni red dopunjen je, u toku zasedanja, sa još tri tačke. Usvojen je Predlog Odluke o izmenama odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne i druge namene na teritoriji Grada Zrenjanina.

Predlozima rešenja o razrešenju vršioca dužnosti Istorijskog arhiva Zrenjanin i imenovanju direktora te ustanove kulture, Mirjana Basta razrešena je statusa vršioca dužnosti i izabrana za direktora na period od četiri godine.

 

Izvor:zrenjanin.rs