Zrenjanin- Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara bračnim ili vanbračnim partnerima za kupovinu kuće na selu sa okućnicom.

Pravo da konkurišu imaju partneri koji su u bračnoj zajednici minimum godinu dana ili u trajnijoj vanbračnoj zajednici. Učesnici mogu da apaliciraju samo sa jednom prijavom, a maksimalan iznos koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi do 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa su:

  • podsticanje razvoja ruralnih sredina
  • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
  • oživljavanje i   podmlađivanje   vojvođanskih   sela   kroz   dolazak   dece   i   povećanje nataliteta
  • iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti

Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove:

  1. da jedan od supružnika /vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
  2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
  3. supružnici čija  bračna   zajednica  traje  najmanje   godinu  dana   u  momentu  podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života
  4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbijei da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

Detalje konkursa možete pogledati na :https://www.snconsulting.rs/vesti-snconsulting/bespovratna-sredstva-za-kupovinu-kuce-na-selu-do-1-000-000-00-dinara-2.html