Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs za subvencionisanje troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera u cilju sticanja nematerijalne imovine.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije za:

  • osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 01. juna 2017. godine do 15. jula 2018. na osnovu računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem i izvoda banke o plaćanju istog
  • za osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena u celosti najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o korišćenju bespovratmoh sredstava, na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili ugovora sa dobavljačem

Pravo da konkurišu imaju:

  • pravna lica registrovana kao privredna društva ili zadruge, registrovana kao mikro ili mala pravna lica
  • preduzetnici koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo ( ne mogu konkurisati paušalni obveznici).

 

Privredni subjekti moraju biti registrovani na teritoriji AP Vojvodine, a u registar Agencije za privredne registre upisani najkasnije do 01. juna 2017. godine.

Prijava se može podneti za nabavku maksiomalno 5 komada mašina ili opreme i to najviše 2 različita dobavljača, za nabavku 1 softvera sa najviše 10 kopija ( od kojih se svaka koristi samo na jednom računaru), od jednog dobavljača, a za sticanje nematerijalne imovine od jednog dobavljača.

Refundirani iznos koji se odobrava po ovom konkursu je do 50% fakturne cene bez poreza na dodatu vrednost.

Za mašine i opremu iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava može biti od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, za softvere od minimalno 100.000,00 do 500.000,00 dinara, a za nematerijalnu imovinu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 06.08.2018. godine.

Detalje konkursa možete pogledati na: https://www.snconsulting.rs/vesti-snconsulting/bespovratna-sredstva-u-makksimalnom-iznosu-do-2-000-000.html