Zrenjanin- JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin je preduzeće koje se prevashodno bavi uslužnim delatnostima, zbog čega nam je od izuzetne važnosti da naši korisnici budu zadovoljni uslugama koje im  pružamo, kao i uslugama  koje im možemo staviti na raspolaganje- rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.

-Jedna od novina je da naši korisnici usluga od sada reklamaciju  mogu uputiti i putem Vibera, a broje je 066/540-55-00, u periodu od 0-24h. Želimo da podsetimo naše korisnike da ukoliko nisu zadovoljni pruženom uslugom svoju reklamaciju  mogu uložiti  pismenim putem, putem telefona na br.023-523-640, besplatne info linije 0800/000-023 (pozivi su omogućeni samo sa fiksne mreže), lično dolaskom u preduzeće-putem Reklamacionog zapisnika, kao  i putem web prezentacije „Čistoće“ koji se nalazi na web adresi www.jkpciz.co.rs ,  a na isti način mogu da postave i pitanja. Bez obzira na koji način je reklamacija izjavljena, služba za rešavanje reklamacija, svaku primljenu reklamaciju odmah uzima u rešavanje i o osnovanosti reklamacije u kratkom roku obaveštava njenog podnosioca- rekla je Tančić.

Osavremenjavajući način komunikacije sa korisnicima svojih usluga,  stavljajući akcenat na ekspeditivnost u rešavanju reklamacija korisnika usluga, mi pokazujemo koliko nam je bitno zadovoljstvo korisnika naših usluga, a isto tako i da uvažavamo svaku njihovu sugestiju i primedbu.