Zrenjanin- Sezona košenja zelenih površina ove godine krenula je početkom aprila, pošto su snežne padavine bile skoro do kraja marta meseca. Kao i prethodnih godina, tako i ove, kose se površine utvrđene planom i programom održavanja.

-Tokom jednog kruga, radnici Službe za održavanje javno zelenih površina, pokose 1 milion m2 trave, a broj krugova  košenja zavisi od lokacije koja se kosi. Prioritet u košenju ima Plava zona, stambena naselja, dečija igrališta, parkovi, kao i ulice iz programa održavanja. Sve ostale površine kose se po nalogu komunalne inspekcije. Plava zona do sada je košena 7 puta, stambena naselja po tri puta, kao i ulice, dečija igrališta i parkovi  iz programa održavanja, a započet je i četvrti krug košenja. Do sada su groblja košena 3 puta i započet je četvrti krug, a izletišta Tisa i Motel koji su od ove godine u redovnom programu održavanja  košeni su  po 4 puta- Danijela Tančić, PR JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin i napomenula da za površine koje nisu u redovnom programu održavanja građani mogu da se sa zahtevom obrate komunalnoj inspekciji.

Služba za održavanje javno zelenih površina  po povoljnim cenama pruža pravnim i fizičkim licima sledeće usluge:

Rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala, formiranje krošnji stabala, kao i seča starih i stabala sklonih padu, vađenje panjeva iveračem,  grabuljanje lišća sa odnošenjem, aranžiranje poslovnih prostorija i dr.

Sve informacije pravna i fizička lica mogu dobiti putem telefona 023/522-350 lokal 123, ili u sedištu preduzeća u ulici  Beogradska 17, svakog radnog dana od 6-14 časova.