Zrenjanin- Sednica Skupštine grada Zrenjanina, kojom je predsedavao Čedomir Janjić, održana je danas u Velikoj sali Kulturnog centra, a pred odbornicima se našlo više od sto tačaka dnevnog reda.

 

Prva tačka koju su usvojili jeste Predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Gradonačelnik Simo Salapura je rekao da je na poslednjoj ovogodišnjoj skupštinskoj sednici upravo ta tačka bila jedna od najvažnijih.
– Budžet je projektovan na 6,3 milijardi, što je realno planiran budžet za narednu godinu imajući u vidu činjenicu da se konstanto u prihodnoj strani pojavljuje rast poreza na zarade, kao i značajno uvećanje sredstava kada su u pitanju eksterni izvori finansiranja, odnosno davanja od strane Republike i Pokrajine ka našem budžetu – rekao je gradonačelnik Salapura.

Naveo je i da je veoma bitno što je u razvojnoj komponenti 20 procenata sredstava za investicije, a tiču se izrade projektno – tehničke dokumentacije, izrade planova detaljne regulacije, kao i regulisanja, izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica.

– Značajan iznos je opredeljen, u ukupnom iznosu od 400 miliona dinara, što je rekordan iznos, takođe, imamo deo koji se tiče infrastrukturnog opremanja naših lokacija za industriju i privredu, takođe, značajan deo sredstava, kroz kredit i kroz sopstvena davanja opredelili smo za izgradnju kanalizacije u našim naseljenim mestima, bušenje bunara koji su potrebni u našim seoskim mesnim zajednicama i mnogi drugi programi koji se tiču unapređenja kvaliteta života sugrađana, kako u gradu, tako i na selu – objasnio je on.

 

 

Gradonačelnik Simo Salapura ukazao je i da se vodilo računa o socijalnoj komponenti.

– Prošle godine smo uveli razdel koji se tiče pomoći za lečenje bolesne dece na teritoriji našeg grada, taj iznos je ove godine 2,5 miliona, takođe, nastavljamo davanja socijo – humanitarnim organizacijama, davanja u izgradnju infrastrukture u sportu i mislim da smo ove godine na dobrom putu što se tiče i agende kojom država, odnosno Vlada Republike Srbije i Vlada pokrajine prepoznaje naš grad i zauzimamo važno mesto u toj agendi. Podsetiću i da smo ove godine dobili 448 miliona za infarstrukturno opremanje naše industrijske zone,a takođe, krajem ove godine dobićemo i 510 miliona sredstava planiranih za zamenu vodovodnih cevi na teritorijama četiri mesne zajednice u nešem gradu, kao i za izgradnju merno – regulacionih uređaja koji će meriti utrošak vode na teritoriji našeg grada – rekao je još gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

 

 

 

Među ostalim tačkama koje su usvojene u nastavku današnje sednice su Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine, kao i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda.

 

 

Usvojeni su i programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, kao i rešenja o imenovanju članova Upravnih i Nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola u gradu i naseljenim mestima.