Zrenjanin- Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, građani su se suočili sa još jednim obimnim zakonom koji pred njih stavlja niz novih obaveza.

Ovim zakonom država otvara nove mogućnosti za uplitanje privatnih preduzetničkih interesa (u sadejstvu sa partijskom kontrolom nad javnim institucijama) u svakodnevni život građana.

Zrenjaninski socijalni forum objavio je Vodič za stanare u nadi da će tako pomoći građanima da bolje upoznaju svoju stanarsku situaciju, da se bolje samoorganizuju i zaštite svoje interese i autonomiju.

Kako bi olakšali stanarima da se snađu u komplikovanoj i obimnoj pravnoj regulativi u ovoj oblasti, ZSF organizuje besplatne obuke stanara za primenu Zakona.

Obuke će biti organizovane u MZ Dositej Obradović, u ponedeljak 9.7.2018 u 19 sati, i u MZ Bagljaš u četvrtak, 12.7.2018 u 19 sati. Zakon će tumaćiti diplomirani pravnik koji će odgovarati na pitanja stanara. Svim polaznicima obuke biće podeljen besplatan primerak Vodiča.

Link: http://www.zsf.rs/najave/obuka-stanara-za-primenu-zakona-o-stanovanju-i-odrzavanju-zgrada/