Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima iz Novog Sada raspisao je Javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglim, prognanih i interno raseljenih lica putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom.

Javni poziv otvoren je od 14. avgusta do 14. septembra 2018. godine.

Javni poziv i obrasci za prijavu objavljeni su na sajtu fonda www.fondajnfort.rs, a mogu lično da se preuzmu i kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina Vjerke Hrubik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona fonda: 021/475 42 95 ili na broj telefona u Gradskoj upravi grada Zrenjanina 023/ 315 01 86.