Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od  14. do 20. avgusta 2018. godine.

  • Milan Ubović (komercijalista) i Marina Pigli (administrativni radnik)
  • Vladimir Kuručev (rukovaoc građ. mašina) i Duška Ninković (teh. hortikulture)
  • Željko Rajković (konobar) i Gordana Momčilović (krojač)
  • Nenad Marković (poljoprivrednik) i Dajana Drapoš (teh.drumskog  saobraćaja)
  • Mišo Vujanić (elektroteh. pogona) i Biljana Berar (ekonomski tehničar)