Zrenjanin- Nakon prvih padavina u jutarnjim satima, ekipe zimske službe izašle su na teren. Nastavile su rad i u prvoj smeni na svim terenima po Programu. Radovi su u toku i ekipe zimske službe biće na terenu sve dok to uslovi zahtevaju.

Polazak ekipa zimske službe na teren.